Author

Avatar

SamOgon

Joined
13. Jan. 2022
Last login
08. Dec. 2023

Bots

Name Type Race
Nene python Random
Dodo python Zerg
Zozo python Protoss
Roro_Flat48 python Terran
Roro python Terran

Results

ID Date Bot 1 Bot 2 Result Duration Replay
2487160 20m ago Zozo -5 trending_down [Roro] +5 trending_up Player2Win 00:14:57 Download
2487160 20m ago Zozo -5 trending_down [Roro] +5 trending_up Player2Win 00:14:57 Download
2487165 27m ago [Zozo] +4 trending_up TyrT -4 trending_down Player1Win 00:09:16 Download
2487162 32m ago Zozo -1 trending_down [Xena] +1 trending_up Player2Win 00:05:14 Download
2487202 34m ago Ender -4 trending_down [Roro] +4 trending_up Player2Win 00:15:17 Download
2487152 40m ago Zozo -3 trending_down [Phobos] +3 trending_up Player2Win 00:13:07 Download
2487157 47m ago [Zozo] +6 trending_up VeTerran-revived -6 trending_down Player1Win 00:09:17 Download
2487189 50m ago [Phobos] +2 trending_up Roro -2 trending_down Player1Win 00:13:30 Download
2487339 1h ago [VeTerran-revived] +2 trending_up Roro -2 trending_down Player1Win 00:15:24 Download
2487155 1h ago [Zozo] +3 trending_up PhantomBot -3 trending_down Player1Win 00:06:38 Download